Antibiyotik tayini için moleküler baskılanmış polimer temelli fosforesans sensörü geliştirilmesi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2020

Öğrenci: HÜMA YILMAZ

Danışman: HASAN BASAN