Futbol seyircilerinin taraftarlık ve şiddet ifadelerine yaklaşımlarının incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2011

Öğrenci: ADEM BAYRAM

Danışman: TEKİN ÇOLAKOĞLU

Özet:

Bu çalışmanın amacı, stadyumlarda maç izleyen futbol seyircilerinin taraftarlık ve şiddet ifadelerine yaklaşımlarının incelenmesidir. Araştırmaya katılan toplam 327 seyircinin 208 i bay, 119 u bayandır. 102 si 16-20 yaşlarında, 87 si 21-25 yaşlarında, 42 si 26-30 yaşlarında, 31 i 30-34 yaşlarında, 25 i 35-39 yaşlarında, 40 ı 40 ve üstü yaşlardadır. İlköğretim mezunu 32, lise mezunu 154 ve üniversite-lisansüstü eğitim düzeyinde olan 141 kişi araştırma katılmıştır. Son olarak meslek değişkenine göre araştırma grubunun 174 ü öğrenci, 46 sı serbest meslek, 22 si memur, 16 sı emekli, 31 i işçi, 27 si ev hanımı, 11 i işizdir. Araştırma tarama modelindedir. Araştırma problemine ilişkin mevcut bilgiler ilgili literatürün taranmasıyla sistematik bir şekilde verilmiş, konu hakkında teorik bir çerçeve oluşturulmuştur. Ayrıca araştırma ile ilgili bir ölçek uygulanmış ve bu ölçek yoluyla elde edilen verilerle probleme çözüm aranmıştır. Elde edilen verilerin analizinde, betimleyici istatistik kullanılmıştır. Demografik bilgilerin çözümlenmesinde yüzde frekansları alınmış, bazı değişkenlere göre farklılığı test etmek için t-test, ANOVA ve Tukey HSD testi uygulanmıştır. Araştırmaya katılan seyircilerden elde edilen bulgulara göre, seyircilerin büyük çoğunluğunun takımlarının lisanslı ürünlerini satın aldıklarını görmekteyiz. Kendi ev sahibi oldukları müsabakalarda rakip takım taraftarlarının da stadyumda ki yerlerini almalarını istemektedirler. Yıllık kombine kartlarına kararsız bir tutum sergilemektedirler. İç saha maçlarına çok ilgili oldukları halde aynı ilgiyi dış saha maçlarına göstermemektedirler. Maç öncesi stadyuma girmeden önce alkol tüketmediklerini görmekteyiz. Müsabakalarda polisin seyirciyi kışkırttığını düşünmektedirler. Medya da çıkan stres dolu haberlerin şiddeti artırdığını düşünmektedirler ve sahaya yabancı madde atmaya pek sıcak bakmamaktadırlar. Ayrıca tribünde küfür etmeye pek sıcak bakmamaktadırlar ve yeni çıkan Sporda Şiddet yasasının çok başarılı olacağını düşünmemektedirler.