Kırmızı şarabın etken maddesi resveratrolün koroner bypass graft materyal meme arteri ve safen ven üzerine etkilerinin incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2003

Öğrenci: ÖZLEM RAKICI

Danışman: FATMA AKAR