Bumetanidin umbilikal arterde serotonin, histamin ve KCI kasılmaları üzerine inhibitör etkisinin incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2004

Öğrenci: EMEL DAYIOĞLU

Danışman: FATMA AKAR