Örgüt kültürünün yabancılaşma üzerindeki etkisi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Siirt Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Öğrenci: MEHMET SABİR ÇEVİK

Danışman: MEHMET KORKMAZ