Acil servise başvuran hastaların kültür sonuçlarının retrospektif değerlendirilmesi


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Öğrenci: ŞAKİR ÖMÜR HINCAL

Danışman: MEHMET AKİF KARAMERCAN