Sulardaki Co(II) iyonunun adsorpsiyon yoluyla giderilmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2003

Öğrenci: ERTAN SARI

Danışman: İRFAN AR