Fatih Projesi kapsamında yer alan öğretmen ve öğrencilerin projeden beklentileri ve bilişim teknolojilerine karşı algıları üzerine bir araştırma


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2013

Öğrenci: ŞERİFE SALMAN

Danışman: SELAMİ ERYILMAZ

Özet:

Ülkemizde de gelişen teknolojinin sınıflarda etkin kullanımıyla öğrenci başarısını arttırmak amaçlı çeşitli projeler hayata geçirilmektedir. Bunlardan sonuncusu Kasım 2010?da kamuoyuna duyurulan ve Milli Eğitim Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı?nın işbirliği içinde yürüttüğü Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi isimli ve kısaca Fatih olarak bilinen projedir.( Kayaduman, Sarıkaya ve Seferoğlu,2011:2 )Araştırmada Fatih Projesinden yararlanan öğretmen ve öğrencilerin, derslerinde Fatih Projesi kapsamında kullanılan bilişim teknolojilerinin ne gibi faydaları olduğunu, öğretmen ve öğrencilerin bunları derslerinde kullanabilme bilgi, becerilerini araştırdık. Araştırmada Fatih Projesi kapsamında yer alan öğretmen ve öğrencilerin projeden beklentileri ve bilişim teknolojileri kullanımına karşı algıları araştırılmıştır. Araştırma Fatih Projesi pilot okullarından biri olan İstanbul Bağcılar Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi?nde yapılmıştır. Araştırma 180 öğrenci ve 50 öğretmene uygulanmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin görüşlerine bakıldığında e-içeriğin ders öğretiminde kullanımının (video, animasyon, e-kitap,çizgi filmler,eğitsel oyunlar vb.) derslerin öğrenimini kolaylaştırdığı belirlenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular ilgili literatürdeki araştırma sonuçlarıyla karşılaştırılmış ve tartışılmıştır.