Al0,2Ga0,8As/GaAs çoklu kuantum kuyusunun yapısal ve optik özelliklerinin incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2007

Öğrenci: İLKNUR KARS

Danışman: SÜLEYMAN ÖZÇELİK

Özet:

Bu tez çalışmasında Al0,2Ga0,8As/ GaAs çoklu kuantum kuyusu (MQW) Moleküler Demet Epitaksi (V80H-MBE) ile büyütüldü. Büyütülen Al0,2Ga0,8As/ GaAs bileşik yarıiletkeninin kristal yapı analizi ve optik özellikleri Yüksek Çözünürlüklü X-Işını Kırınımı (HR-XRD), Spektroskopik Elipsometre (SE) ve Optik Mikroskop sistemleriyle belirlendi.

Savunma Oyunlari Strateji Oyunlari Bakici Oyunlari Webcam Oyunlari Oyun Oyna