Photoshop programının grafik anasanat atölye öğrencilerine bilgisayar destekli öğretimde CD ile öğretilmesinin değerlendirilmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2010

Öğrenci: EKREM PALA

Danışman: CENGİZ SAVAŞ