Dışavurumcu bir ifade aracı olarak otoportre


Thesis Type: Competence In Art

Institution Of The Thesis: Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2018

Student: SEHRAN DİLMAÇ

Consultant: GÜLER AKALAN