Hidrojence zengin yakıt üretiminde su gazı reaksiyonu için katalizör geliştirilmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2004

Öğrenci: UĞUR YÜCEBIYIK

Danışman: FATMA ÇİĞDEM GÜLDÜR