Manuel lenf drenajının farklı vücut bölgelerindeki kardiyovasküler cevaplar, ağrı eşiği, çevre ölçümü ve yorgunluk üzerine akut etkileri


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Öğrenci: MURAT ESMER

Danışman: İLKE KESER