Bazı yeni pürin türevlerinin sentezi, yapılarının aydınlatılması ve biyolojik aktivitelerinin incelenmesi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2012

Öğrenci: GÜLAY DİLEK ÇELİK

Danışman: ALİ DİŞLİ

Özet:

Bu çalışmada, biyolojik aktiviteye sahip 9 konumunda farklı alkil grupları bulunan bazı yeni pürin türevleri sentezlenmiştir. 6-Kloropürinin potasyum tiyosiyanür ile verdiği yer değiştirmesi tepkimesinden 6-tiyosiyanato-9H-pürin bileşiği elde edilmiştir. 6-Tiyosiyanato-9H-pürin bileşiğinin potasyum karbonat ve alkil halojenürler ile tepkimesi sonucu 9-alkil-6-tiyosiyanato-9H-pürin bileşikleri elde edilmiştir. 6-Kloro-9-alkil-9H-pürin bileşiklerinin 5- aminotetrazol ile tepkimesi sonucu [9-alkil-N-(1H-tetrazol-5-il)-9H-pürin-6- amin] bileşikleri; 1-metil-5-merkaptotetrazol ile tepkimesi sonucu da [9-alkil-6- (1-metil-1H-tetrazol-5-iltiyo)-9H-pürin] bileşikleri sentezlenmiştir. Sentezlenen bileşiklerin yapıları spektroskopik yöntemlerle (FT-IR, 1H-NMR, 13C-APT, HRMS) aydınlatılmıştır. Sentezlenen bileşiklerin antimikrobiyal aktiviteleri ve DNA ile etkileşimleri incelenmiştir.