Otobüs bagaj kapısı için yeni bir menteşe mekanizmasının geliştirilmesi ve kinematik analizi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Öğrenci: ABDULLAH REVAHA GÖLOĞLU

Danışman: AHMET ÖZDEMİR