Sağlık hizmetleri üretim sürecinde fiziksel çevrenin hasta memnuniyeti ve iş tatmini üzerine etkisi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gata, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Öğrenci: TURGUT KARAALP

Danışman: PINAR DİNÇ KALAYCI