Özel güvenlik personeline yönelik düzenlenen temel eğitim etkinliklerine ilişkin personel algıları


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2006

Öğrenci: MURAT SOYLU

Danışman: MEHMET KORKMAZ