Her Altgrubu Altnormal Ya Da Nilpotent-By-Chernikov Olan Lokal Sonlu Gruplar


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Aykut Kayhan

Danışman: AYNUR ARIKAN

Özet:

Bu tezde Howard SMITH'in Locally finite groups with all subgroups subnormal or nilpotent-by-Chernikov adlı makalesi çalışılmıştır. G her altgrubu altnormal ya da nilpotent-by-Chernikov olan lokal sonlu bir grup olsun. Eğer G sonlu üslü ise o zaman G nin nilpotent-by-sonlu olduğu gösterilmiştir. Ayrıca G nilpotent-by-Chernikov değilse o zaman G nin G(F,K)= A ⋊ K ya izomorf bir kesimi olduğu öyle ki A ve K sırasıyla lokal sonlu bir F cisminin toplamsal ve çarpımsal altgrupları olduğu ya da G(F,K) nin elemanter abelyen p-grup olduğu gösterilmiştir. Özel olarak K, A üzerine çarpımsal etki ederek F yi üretir.