Erişkin bireylerde servikal vestibüler uyarılmış myojenik potansiyel (CVEMP) normal değerleri


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Öğrenci: ÇİĞDEM ÖZDEK

Danışman: YUSUF KEMAL KEMALOĞLU