Sivrihisar Zaimzade Kamil Efendi konutu restorasyon önerisi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Öğrenci: ÖZLEM YILMAZ

Danışman: ÖZLEM SAĞIROĞLU