Türk halk oyunlarının kökeni, oluşumundaki etkenler ve sınıflandırılması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 1992

Öğrenci: HASAN BASRİ ÖNGEL

Danışman: SUAT KARAKÜÇÜK