Lyapunov tipi eşitsizlikler


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2012

Öğrenci: ÖZLEM ÖZTÜRK MIZRAK

Danışman: MUSTAFA FAHRİ AKTAŞ

Özet:

Derleme niteliğindekibu tez dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm giriş kısmına ayrılmıştır. İkinci bölümde amaca yönelik bazı önemli tanım, teorem ve sonuçlara değinilmiştir. Üçüncü bölümde diferensiyel denklemler, birinci ve ikinci basamaktan sistemler için elde edilen Lyapunov tipi eşitsizliklere ilişkin bazı önemli sonuçlara ve uygulamalarına yer verilmiştir. Dördüncü bölümde de yakın zamanda incelenen bazı sistemler için elde edilen Lyapunov tipi eşitsizlikler ağırlıklı olarak irdelenmiştir.