Romatoid artrit hastalığı olan erişkin bireylerde ses parametrelerinin belirlenmesi ve sesin depresyon ve inflamasyonla olan ilişkisinin saptanması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Öğrenci: ELİF TUNÇ SONĞUR

Danışman: METİN YILMAZ