1,3-dipolar siklokatılma tepkimeleri ile yeni izoksazolidin türevlerinin sentezi ve biyolojik aktivitelerinin incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2013

Öğrenci: VOLKAN YANMAZ

Danışman: ALİ DİŞLİ

Özet:

Bu çalışmada, bazı N-metil nitronlar sentezlenerek bunların dimetil maleat ile 1,3-Dipolar siklokatılma tepkimeleri incelenmiştir. Bu tepkimeler sonucunda oluşan diasteroizomer karışımları, kolon kromatografi kullanılarak birbirinden ayrılmış ve yeni izoksazolidin türevleri elde edilmiştir. Sentezlenen bileşiklerin yapıları FT-IR, 1H-NMR, APT, COSY, HETCOR (HMQC, HMBC), NOESY, LC-MS ve X-ışınları kırınım spektroskopisi yöntemleri kullanılarak aydınlatılmıştır. İzoksazolidin türevleri, yapılarında azot ve oksijen atomlarını içeren doğal bileşiklerin sentezi için oldukça önemlidir. İzoksazolidinler bu tür doğal bileşiklerin sentezinde ara ürün olarak kullanılabilmektedir. Ayrıca, pek çok izoksazolidin türevinin antimikrobiyal, antifungal, antihiv ve antituberküloz etki gibi biyolojik aktivite gösterdiği bilinmektedir. Bu nedenle sentezlenen bileşiklerin antimikrobiyal aktiviteleri araştırılmıştır.