Acil servise üst ekstremite travmasıyla başvuran hastalarda tanısal olarak ultrasonografinin diğer radyolojik tetkikler ile karşılaştırılması


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Sağlık Bakanlığı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Öğrenci: UĞUR BİLGAY KAYA

Danışman: MEHMET AKİF KARAMERCAN