Çevresel kirletici sodyum omadin'in zebra balıklarında (Danio rerio) genotoksik ve antioksidan sistem üzerine etkilerinin belirlenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2020

Öğrenci: İLKNUR YILMAZ SEZER

Danışman: AYLİN SEPİCİ DİNÇEL