Posterior süperior alveoler arterin konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ile incelenmesi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Öğrenci: ÖZGE ÖZÜTÜRK

Danışman: KAHRAMAN GÜNGÖR