Tasarım ve teknoloji etkileşimi ekseninde nesnelerin interneti: yeni ürün paradigması olarak ıot ürünler


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2020

Öğrenci: MERVE COŞKUN

Danışman: ABDULLAH TOĞAY