Bazı sülfonil üre grubu herbisit etken maddelerinin elektrokimyasal özelliklerinin incelenmesi ve enzim inhibisyon mekanizmasının kare dalga voltametrisi ve floresans spektroskopisi yöntemiyle belirlenmesi


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Sedat Sel

Danışman: MEHMET SAYIM KARACAN

Özet:

Bu çalışmada, herbisit etken maddesi olarak kullanılan bazı sülfonil üre grubu bileşiklerinin sulu ortamdaki elektrokimyasal davranışları için dönüşümlü voltametri (CV), kare dalga voltametrisi (SWV), kronoamperometri (CA), enzim inhibisyon özelliklerinin incelenmesi için kare dalga voltametrisi ve floresans spektroskopisi gibi teknikler kullanıldı. Sulu ortamda gerçekleşen çalışmalarda 0,02 M pH:7,2 fosfat tamponu (NaH2PO4/Na2HPO4) içeren sulu ortam çalışmalarında asılı cıva elektrot kullanıldı. İncelenen maddelerin indirgenme reaksiyonlarında indirgenme potansiyelleri, aktarılan elektron sayıları, difüzyon katsayıları, elektrokimyasal indirgenme mekanizmaları ve buna ilaveten enzim çalışmalarında maddelerin kare dalga voltametrisi ve floresans spektroskopisi yöntemleri kullanılarak glutatyon redüktaz (GR) enzimi ile maddelerin etkileşim mekanizmaları, IC50 ve Ki değerleri belirlendi