Kararlı regresyon analizinde sağlam tahmin yöntemlerinin performanslarının incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Öğrenci: ENİSE KORALTAN

Danışman: FİLİZ KARDİYEN

Özet:

Regresyon analizinde yaygın olarak kullanılan En Küçük Kareler yöntemi hata terimleri normal dağılmadığında veya veri seti aykırı değer içerdiğinde iyi bir tahmin yöntemi olmaktan uzaklaşacaktır. Klasik doğrusal regresyon modeli varsayımlarının sağlanamaması durumunda En Küçük Kareler yöntemi minimum varyanslı ve yansız tahmin olma özelliğini kaybedecektir. Söz konusu olumsuzlukların üstesinden gelebilmek amacıyla geliştirilen sağlam tahmin yöntemleri regresyon analizinin varsayımları geçerli olmadığında dahi güvenilir sonuçlar vermektedir. Yapılan çalışmalar gerçek hayatta verilerin normal dağılma olasılığının oldukça düşük olduğunu göstermektedir. Ekonomiden fiziğe birçok alanda karşımıza çıkan alfa kararlı dağılımlar çarpık ve kalın kuyruklu yapısı ile oldukça ilgi gören bir dağılımdır. Veride aykırı değerler bulunduğunda hata terimlerinin dağılımı normalden uzaklaşır ve kalın kuyruklu bir yapı gösterir. Bu tezde hata terimlerinin alfa kararlı dağıldığı basit doğrusal regresyon modeline bazı sağlam tahmin yöntemleri dört farklı örnek çapı ve alfa kararlı dağılımın farklı parametre değerleri için uygulanmış ve bu yöntemlerin performansları karşılaştırılmıştır.