Plastik ürünler için toleransların, kontrol edilebilen enjeksiyonla kalıplama değişkenleriyle teorik ve deneysel ilişkilendirilmesi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Öğrenci: SAMAD TAGHIZADEH GAVGANI

Eş Danışman: ONURALP ULUER, AHMET ÖZDEMİR