Akseki ilçesi, Belenalan köyü kırsal mimari doku özelliklerinin değerlendirilmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Öğrenci: SEVİM SEZİ KARAYAZI

Danışman: ÖZLEM SAĞIROĞLU

Özet:

Bu çalışmanın amacı Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı olan Belenalan Köyüznün, kültürel ve tarihi dokusunu, sivil mimari, anıtsal yapı ve kamusal - özel alanlar bazında belgeleyerek, zaman içerisindeki gelişim ve dönüşümünü araştırmak, dokunun bozulmaması için yeni yapılaşmalara öneriler getirmek ve bölgenin turizme uygun özelliklerinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. Hazırlanan çalışmanın birinci bölümünde, çalışmanın amacı, kapsamı ve yöntemi anlatılmıştır. İkinci bölümde köyün içinde bulunduğu bölgenin özelliklerine ve tanımlara yer verilmiştir. Üçüncü bölümde Belenalan Köyü nün mimari, fiziksel ve sosyal analizleri yapılarak grafik anlatımlarla değerlendirilmiştir. Dördüncü bölümde Belenalan Köyü nün kentsel ilişkiler bazında sorun, potansiyel ve olanakları araştırılmıştır. Beşinci bölümde bölgenin turizm potansiyeli belirlenmiş, uygunluk durumu saptanmıştır. .Altıncı bölümde genel müdahale kararları belirlenerek koruma yaklaşımları açıklanmıştır. Yedinci bölüm sonuç bölümüdür. Bu bölümde köyün gelecek yıllara, sahip olduğu kültürel değerler ile gelişerek bozulmadan taşınabilmesi için gerekli koruma kararları oluşturularak sunulmuştur.