Sıçanlarda oluşturulmuş deneysel periodontitis modellerinde bifosfonat ve tetrasiklin grubu ilaçların kemik yıkımı üzerine etkilerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2005

Öğrenci: HAKAN KOÇOĞLU

Danışman: FATMA BERRİN ÜNSAL