Normal işiten bireylerde yaşlanmanın işitme eşiklerine etkisinin Bekesy Odyometrisi ile incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Öğrenci: NİHAL SÜMEYYE ULUTAŞ

Danışman: YUSUF KEMAL KEMALOĞLU