Al-SiCp kompozit malzemelerinin tel erozyon ile işlenebilirliğinin incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2004

Öğrenci: MUSTAFA ÜNVER

Danışman: AHMET ÖZDEMİR