Dispers sarı 3 boyarmaddesinin polyester elyafa uygulanabilirliği üzerine dispergatör miktarının etkisi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2004

Öğrenci: SERKAN ERTUĞRUL

Danışman: MUZAFFER BALBAŞI