Acil servise başvuran 65 yaş ve üzeri erken dönemde mini mental test sonucu 25 puan ve altı olan hastalarda demans değerlendirilmesi


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Öğrenci: PIRIL KOÇAK

Danışman: MEHMET AKİF KARAMERCAN