Yüksek fruktoz ile beslenen hayvanların omentum dokusunda IRS-1, IRS-2, SIRT1, MTOR, FOXO ve MNF2 gen ekspresyonlarının incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Öğrenci: ARASH CHEHREHEI

Danışman: FATMA AKAR