Mikrodenetleyici kontrollü jeotermal termoelektrik jeneratör tasarımı ve uygulaması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2002

Öğrenci: SERKAN DİŞLİTAŞ

Danışman: RAŞİT AHISKA