Yapı duvarlarının ısıl yayınırlık değerinin nicel kızılötesi ısıl görüntüleme ile belirlenmesi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Öğrenci: RUKİYE KOÇKAR TUĞLA

Danışman: SALİH YAZICIOĞLU