Altmış beş yaş üstü ve altı akut inme tanılı hastaların postüral kontrol, denge, mobilite ve bağımsızlık düzeylerinin karşılaştırılması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Öğrenci: TUĞÇE DUMAN

Danışman: İLKE KESER