Mide kanseri tanılı hastalarda solunum tetikli fdg pet görüntülemenin preoperatif lenf nodu evrelemesine katkısı


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2020

Öğrenci: SEDA GÜLBAHAR ATEŞ

Danışman: LÜTFİYE ÖZLEM ATAY