Antikanser aktivite göstermesi beklenen tiyazol halkası içeren ikili heterosiklik bileşiklerin sentezi ve yapılarının aydınlatılması


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Öğrenci: MEHMET GÜMÜŞ

Danışman: ALİ DİŞLİ

Özet:

Heterosiklik bileşiklerin yaşam için gerekli olan birçok doğal bileşiğin yapısında bulunmaları ve birçok heterosiklik bileşiğin ilaç aktif özellik göstermesi, bu tür bileşiklerin önemini arttırmış ve araştırmacıları çeşitli tepkimeler yapma yoluna götürmüştür. Bu nedenle çalışmamızda tiyazol halkası içeren potansiyel biyolojik aktif ikili heterosiklik bileşiklerin sentezleri gerçekleştirilmiş ve sentezlenen bileşiklerin yapıları spektroskopik yöntemlerle aydınlatılmıştır. Çalışmamızda hedef bileşiklerin sentezlerinde kullanılmak üzere literatürde yer almayan β-ketoester bileşikleri (on iki tane) başlangıç maddesi olarak öncelikle sentezlenmiştir. Bu bileşiklerin reaktivite özelliği yüksek β-ketoester grubu üzerinden gerçekleşen müteakip tepkimelerinden ise tiyazol-kumarin (dokuz tane), tiyazol-diazepin (on sekiz tane) ve tiyazol-pirazol-kumarin (on beş tane) halka sistemlerini içeren elli dört tane yeni heterosiklik bileşik sentezlenmiştir. Bu bileşiklerin sentezleri ile tiyazol halka sistemine kumarin, diazepin ve pirazol çekirdekleri başarıyla entegre edilmiştir. Sentezlenen bileşiklerin antikanser özellikleri, disiplinlerarası çalışmalarla biyolojik aktivite grubu tarafından araştırılmıştır.