Mevcut binalarda yenileme çalışmalarının enerji verimliliği yaklaşımları çerçevesinde etkinliği ve uygulanabilirliği


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Öğrenci: SEYİT AHMET YARKIN

Danışman: FİGEN BEYHAN

Özet:

Dünyada tüketilen enerjinin çok büyük bir kısmının yapılarda kullanılıyor olması, yapılarda yapılacak enerji verimliliği ve etkinliği ile ilgili çalışmaları ön plana çıkarmıştır. Bu çerçevede, bina ölçeğinde enerjinin verimli kullanılmasına yönelik düzenlemeler yapılmış ve enerji etkin tasarımlar geliştirilmiştir. Mevcut yapı stoku düşünüldüğünde, bu düzenlemelerin ve tasarımların sadece yeni yapılarda değil, mevcut binaları yenileme çalışmalarında da kullanılması önemlidir. Bu nedenle yapıların enerji etkin anlayışlarla tasarlanarak yenilenmesi giderek önem kazanmaktadır. Yapılarda tüketilen enerjinin büyük bir kısmı, kullanıcıların iklimsel konforunu sağlamak üzere mekânların ısıtılması, soğutulması ve havalandırılması için kullanılmaktadır. Enerji ihtiyacını azaltmak için yapıların yenilenmesi ve mümkün olduğunca sürdürülebilir enerji kaynağı kullanımını destekleyici sistemlerin kurulması gerekmektedir. Tez çalışması; mevcut binaların enerji etkin hale getirilmesi için yapılabilecek yenilemelerin uygulanabilirliğini irdelemek amacıyla yapılmıştır. Avrupa'daki mevcut binaların enerji etkin hale getirildiği 20 örnek uygulama incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Yenileme örnekleri üzerinden enerji etkin yenileme anlayışları ile karşılaşılan sorunlar ve çözümleri örneklerle ortaya konularak, tasarım evresinde doğru yenileme yaklaşımlarının belirlenmesine yardımcı olacak enerji etkin yenileme parametreleri oluşturulmaya ve bir kılavuz hazırlanmaya çalışılmıştır.