Öğrencilerin çoktan seçmeli, yazılı yoklama ve performans görevleri ile ölçülen fen ve teknoloji dersi başarıları ve öğrencilerin performans görevlerine ilişkin görüşleri


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2009

Öğrenci: MEHMET OĞUZHAN ÇETİN

Danışman: MEHTAP ÇAKAN