Kalıp çeliklerinin freze tezgâhında işlenmesinde kesme parametrelerinin, takım talaş arayüzey sıcaklığı, kesme kuvveti ve yüzey pürüzlüğüne etkisinin araştırılması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2012

Öğrenci: NECDET ŞAHİN

Danışman: HAKAN DİLİPAK

Özet:

Bu çalışmada, AISI H13 (DIN 1.2344) çeliğinin frezede tarama başlığı ile işenmesi sırasında parça yüzey bölgesinde oluşan ısı oluşumu incelenmiştir.