İşbirliğine dayalı çalışma grubunun özel eğitim alanında çalışan öğretmenlerin mesleki gelişimlerine etkisi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Öğrenci: ŞEBNEM TUNA SIRKINTI

Danışman: ÇIĞIL AYKUT

Özet:

Nitelikli eğitim sistemlerinin geliştirilmesinin temel göstergelerinden biri de öğretmen eğitimidir. Bu yüzden öğretmenlerin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimleri büyük önem taşımaktadır. Yapılan araştırmalara göre hizmet öncesi ve hizmet içi öğretmen eğitiminde çeşitli sorunlarla karşılaşılmaktadır. Öğretmenlerin eğitim sistemindeki güncel değişimlere uyum gösterebilmeleri ve kendilerini geliştirebilmeleri için etkili mesleki gelişim uygulamalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu araştırmada zihinsel yetersizliği olan öğrencilerle çalışan üç özel eğitim öğretmeni ile tespit edilen gereksinimleri doğrultusunda mesleki gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla işbirliğine dayalı çalışma grubu oluşturulmuştur. Eylem araştırması modeline göre gerçekleştirilen araştırmada veriler gereksinim belirleme formu, uygulama öncesi ve uygulama sonrası yarı yapılandırılmış görüşme formu, sınıf içi öğretmen davranışları gözlem formu, işbirliği davranışları kontrol listesi, araştırmacı moderatörlük becerileri kontrol listesi, günlükler ve toplantı kayıtlarından elde edilmiştir. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin öğrenci davranışlarını yönetme sürecinde, sınıf içi olumlu öğretmen davranışları, meslektaşlar arası işbirliği ve mesleki güdülenmelerinin arttığı gözlenmiştir.