Birinci ve İkinci Milliyetçi Cephe Hükümetleri


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Öğrenci: ARİF ILIMAN

Danışman: CENGİZ DÖNMEZ

Özet:

12 Mart 1971 muhtırasından sonra, 27 Mayıs 1960 darbesindeki gibi iktidar olanlar hükümetten düşse de siyaset meydanında varlıklarını devam ettirmişlerdir. Muhtıranın ardından yapılan 14 Ekim 1973 seçimleri, 12 Eylül 1980 darbesine kadar sürecek olan bir koalisyon silsilesi oluşturmuştur. Bu silsile içerisinde kurulan I. ve II. MC Hükümetleri, en zor şartlarda ülke çıkarları için, partilerin bir araya gelmesine en güzel örnekleri teşkil etmişlerdir. MC Hükümetleri'nin komünizmle mücadele için iktidarda oldukları bu dönemde, öğrenci olayları ve grevlerle düşürülmek istenmiştir. AP, MSP ve MHP ve sadece birinci hükümette yer alan CGP, hükümet olarak varlıklarını devam ettirirlerken, hükümet içerisinde birbirinden farklı kimliklerde olduklarını da göstermişlerdir. Bu dönemin en uzun ömürlü hükümeti olan I. MC Hükümeti, 5 Haziran 1977 tarihinde yerini Ecevit'in kurduğu azınlık hükümetine bırakmıştır. CHP ve sola karşı tekrar birleşen Milliyetçi partiler, 21 Temmuz 1977 tarihinde II. MC Hükümetini kurmuşlardır. Hükümetin kuruluşuyla anarşi ve terör olayları artmıştır. Güneş Otel görüşmesiyle, AP'den ayrılanlar, ilk defa bir hükümeti gensoru ile düşürmüşlerdir. Bu milletvekillerinin de bakan olarak yer aldığı Ecevit hükümeti, sorunları çözemediği gibi daha da arttırmıştır. MSP ve MHP'nin dışarıdan desteğiyle 12 Kasım 1979 tarihinde Demirel hükümeti kurulmuş ve 12 Eylül 1980 darbesiyle bu dönem kapanmıştır.