Normal ve preeklamptik gebelerin umbilikal arterlerinde levkromakalim ve bazı vazodilatör ilaçların gevşetici etkilerinin karşılaştırılması


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 1997

Öğrenci: HALE TUFAN

Danışman: FATMA AKAR