Endüstriyel tasarım projeleri için web tabanlı proje yönetim modeli ve uygulaması


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2013

Öğrenci: MUHAMMET YORULMAZ

Eş Danışman: HÜSEYİN GÜÇLÜ YAVUZCAN, ABDULLAH TOĞAY

Özet:

Bu çalışmada öğrencilerin ve öğretim elemanlarının tasarım derslerindekullanabileceği, öğrenci tasarım projelerini, tasarım süreçlerine göre yönetmek, izlemek ve değerlendirmek amacıyla web tabanlı yeni bir model sunulmuştur. Sunulan model için Tasarım Projesi adında, günümüzün popüler e-öğrenme araçlarından birisi olan Moodle adlı açık kaynak kodlu Öğrenim Yönetim Sistemi (ÖYS) üzerinde çalışabilen yeni bir web tabanlı araç geliştirilmiştir.Geliştirilen bu araç, bir yarıyıl boyunca Gazi Üniversitesi, Endüstriyel Teknoloji Eğitimi Bölümü ETE404-Endüstriyel Tasarım dersi kapsamında, öğrenci grupları üzerinde uygulanmış ve öğrencilerden elde edilen veriler ile geliştirilen model test edilmiştir. Geleneksel yöntem ile karşılaştırılarak uygulamaya yansıyan sonuçlar arasındaki farklar ortaya konmaya çalışılmıştır. Bulgular ışığında; öğrenci-danışman, öğrenci-öğrenci arasındaki iletişimi artırdığı, rapor teslimini ve arşivlenmesini kolaylaştırdığı, dersin öğretim elemanlarına bağlı işleyiş farklılıklarını ortadan kaldırarak işleyiş standardı getirdiği tespit edilmiştir.